Privátní stomatologická klinika

Provozní doba: Žižkova 535/22
  Recepce: 317 728 858

Ošetření v celkové anestezii

Celková anestezie při zubním ošetření je určena pro jinak zcela zdravé děti (od 2 let) a dospělé, kteří nespolupracují při zubním zákroku. Vždy je nutný dobrý zdravotní stav a podepsaný informovaný souhlas.

 

Před ošetřením a podáním anestezie je bezpodmínečně nutné, aby pacient 6 hodin nic nejedl a 2 hodiny nepil. Jinak celou dobu hrozí nebezpečí vdechnutí žaludečního obsahu s následkem nutnosti řešit komplikace pomůckami či transportem do nemocnice. Je odpovědností rodičů, že je dítě lačné. Komplikace vdechnutí žaludečního obsahu ohrožují postiženého bezprostředně na životě.

 

Při celkové anestezie je dítě uspáno jen několika nádechy anestetickým plynem, poté je zavedena nitrožilní kanyla a pokračujeme v kombinaci podávání látek do žíly a vdechováním anestetické směsi přes zavedenou pomůcku do dýchacích cest. Toto je nejbezpečnější typ anestezie pro výkony v zubním křesle vyžadující anestezii.

 

Během každého výkonu jsou monitorovány základní životní funkce. Probouzení trvá od 15 do 60 minut. Každého necháme dospat. Ještě před plným probuzením je z paže odstraněna nitrožilní kanyla, je-li použita.

 

Za 0.5 až 2 hodiny po skončení ošetření je možno s doprovodem propustit pacienta domů. Plné odeznění útlumu trvá 3 až 4 hodiny a po tuto dobu je nutno věnovat osobám zvýšený dozor! Dítě po anestezii nelze v den ošetření umisťovat do mateřské školky či školy! Během probuzení bývá někdy přítomen pláč dítěte, který je důsledkem změn vnímání okolního prostředí, není známkou bolesti či strachu!